Günümüzde her türlü bilgiye ulaşımın kolay olduğu gibi iş ilanlarına ulaşmamız da kolay hale geldi. Artık sadece gazete ilanlarında olmayan iş ilanları, çeşitli sosyal medya mecralarında ya da kanallarda karşımıza çıkmakta, ilgili işverenler işletmelerinin web sitelerinde başvuru formu ile iş başvurusu almakta. İşverenler, iş başvurusunda bulunan ilgili kişilerden bazı kişisel bilgileri talep etmektedir.

İş ilanına bu kadar kolay ulaşmanın yanı sıra günümüzde bazı sorunlar da çıkmaktadır. KVKK ‘ya son zamanlarda ilgili kişilerin evde paketleme vb. şeklinde iş ilanları ile karşılaştıkları ve kişisel bilgileri ile belirtilen IBAN hesap numaralarına para gönderme gibi durumu gerçekleştirdikten sonra iş vaadinde bulunan işletmelere ya da kişilere ulaşılamadığı kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçme durumu söz konusu olduğu için şikâyette bulunmuşlardır. Kurum bu tarz şikayetlerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine girdiği için ve 6698 sayılı Kanun 15. Maddesi gereğince yargı alanına giren konularda inceleme yapamayacağını belirtmiştir. Ancak Kurum bu tarz şikayetleri fazlaca almasından dolayı kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına açıklama yapma kararı almıştır.

Kişisel verilerimiz günümüzde teknolojinin gelişmesiyle artık daha da korunması gereken bilgiler haline gelmiştir. Kötü niyetli kişilerin eline kişisel verilerin geçmesi halinde kişisel verilerimiz her türlü tehlikeye açık hale gelmektedir. Kurumun da belirttiği üzere kişiler telafisi güç maddi ve manevi zararlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle bir iş başvurusu yapacağımız sırada kişisel verilerimizin veri sorumlusunca ne amaçla kullanılacağını, işleme ve saklama, imha edilmesine ilişkin her türlü aydınlatmanın tarafımıza yapılmasını istemeliyiz.

Ayrıca veri sorumlusu olan gerçek ya da tüzel kişilerde iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verileri ne amaçla işlediklerini, nasıl koruduklarını, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarımının olup olmadığı gibi konularda aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Veri sorumlusu iş başvurusunda bulunan kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeli ve gerekli hallerde ilgili kişilerin açık rızalarını almak zorundadır.

İş başvurusu sırasında işlenen kişisel veriler üçüncü kişilere ancak ilgili kişinin açık rızası ile paylaşılabilir. Kurul’un bir kararında bu hususu açıkça belirtmiştir. Bir şirketin iş başvurusunda bulunan ilgili kişinin kişisel verilerini hiçbir hukuki sebebe dayanmadan diğer iş başvuranlarla paylaşması durumunu hukuka aykırı bulmuş ve 6698 sayılı Kanun 18. Maddesi gereğince idari para cezası uygulamıştır. Ayrıca ilgili kişilerin kişisel verilerini saklama süresinin ne kadar olacağı ve imhasının ne şekilde yapılacağına dair hususları kişisel veri saklama ve imha politikasında açıkça belirtmelidir.

Kurul ayrıca şirketler topluluğunda yer alan her bir şirketin ayrı ayrı veri sorumlusu olduğunu ve topluluk içerisindeki şirketler arasında veri aktarımının üçüncü kişiye veri aktarımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. Şirketler topluluğunda yer alan her bir şirketin veri sorumlusu ayrı veri tabanını kullanmak zorundadır. Aynı veri tabanını kullanmak suretiyle kişisel verileri paylaşması durumunda Kurul, şirket hakkında Kanunun 18. Maddesi gereğince idari para cezası uygulamıştır.

İş başvurusunda bulunan kişiler veri sorumlusuna başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmesi durumunda işlenen kişisel verilerin talep edilmesini, güncellenmesini, hukuka aykırı işlenen kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini, üçüncü kişilere aktarılmış ise bu kişilere de açıklanmasını isteme, hukuka aykırı işlenmesinden dolayı bir zarara uğramış ise tazminini talep etme hakkı bulunduğunu unutmamalıdır. Veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden ilgili kişinin Kurul’a başvurma imkânı bulunmamaktadır.

Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle iş başvurusunda bulunurken kişisel verilerimizin güvenliğine dikkat etmeliyiz. Kişisel verilerimizi güvenli olmayan gerçek veya tüzel kişilerin iş ilanlarında paylaşmamalı ve gerekli özen ve dikkati göstermeliyiz. 5237 sayılı Kanunumuzun 135 ile 140 maddeleri arasında hukuka aykırı olarak kişisel verilerimizin; işlenmesi ve ele geçirilmesine ilişkin hususlarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Eğer kişisel verilerimiz dolandırıcılık gibi kötü amaçlı işlenmiş, kaydedilmiş ise 5237 sayılı TCK hükümleri uyarınca suç unsuru oluşturabileceğinden yargı yoluna başvurmamız gerekmektedir.