KVKK kapsamında biyometrik ve genetik veriler kurallara uygun bir şekilde işlenmelidir. Veri işleme esnasında kurallara bir aykırılığın söz konusu olması KVKK kapsamında aykırılıkları getirecek ve kişilik haklarının ihlali söz konusu olacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında detaylı bir şekilde ele alınan biyometrik ve genetik verileri dikkate alarak olası ihlallerin önüne geçmeniz mümkün. Sizin için hazırladığımız bu rehberin detaylarına bir göz atmalısınız!

Biyometrik ve Genetik Veriler Nelerdir?

KVKK kapsamında özel nitelikli veriler olarak değerlendirilen biyometrik ve genetik veriler; gerçek bir kişinin teşhis edilmesi amacıyla kullanılabilecek fiziksel, fizyolojik ya da davranışsal özelliklerine ait teknik işleme ile ortaya çıkan bilgilerdir. Kişiye özgü ve benzersiz olma özelliği taşıyan bu verilerin zamanla değişmesi de söz konusu değildir. Bireylerin birbirinden ayırt edilmesini de sağlayacak olan bu verilerin birbirleriyle karıştırılma ihtimali de yoktur. Biyometrik verilerin genel itibarıyla kişinin görünüşsel açıdan fark edilebilirliğini sağladığı kabul edilmektedir. Genetik verilerinse gözle görülemeyecek şekildeki unsurlar olduğu düşüncesi vardır.

Şirketlerin, Firmaların veya Sağlık Kuruluşlarının Potansiyel Olarak İşlediği Biyometrik – Genetik Veriler Nelerdir?

Biyometrik ve genetik veriler söz konusu olduğunda kurumların çok daha hassas davranması gerekmektedir. KVKK kapsamında ciddi ihlallerin ortaya çıkmasına neden olabilecek bu verilerin neler olduğuna daha yakından bir göz atmak gerekir. Ancak söz konusu verileri sıralamadan önce biyometrik verilerin fizyolojik ve davranışsal olmak üzere 2 farklı kısımda ele alınabileceğini unutmamalısınız.

Fizyolojik Nitelikli Veriler

Fizyolojik nitelikli veriler doğrudan bireyin bedeni ile alakalı olanlardır. Bu verilerin başlıcaları şunlardır;

 • Parmak İzi
 • Retina
 • Avuç İçi
 • Yüz
 • El Şekli
 • İris
Davranışsal Nitelikli Veriler?

Kişinin davranışlarıyla ortaya çıkan bu veriler görsel anlamda fark edilebilecek hususlardır. Bu noktada davranışsal nitelikli verileri şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Yürüme Şekli
 • Klavye Kullanım Şekli
 • Araba Sürüşü
 • Oturma Pozisyonu
 • Bacak Bacak Üstüne Atma Şekli

Söz konusu liste uzatılabilecek olsa da bu verilerin tamamının davranışsal nitelikli olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda işletme, marka ve kurumların davranışsal ve fiziksel nitelikli verileri işlerken KVKK uygunluğuna dikkat etmesi gerekmektedir.

Firma ve İşletmelerin Söz Konusu Biyometrik ve Genetik Verilerle İlgili Sorumlulukları Nelerdir?

KVKK kapsamında bireyin biyometrik ve genetik verilerinin işlenmesi belli şartlar altında mümkündür. Sağlık ve cinsel yaşam dışında yer alan veriler KVKK bağlamında özel hallerde işlenebilmektedir.
Bu nedenle de firma veya işletmelerin verileri işleme öncesinde açık rıza alıp almayacaklarını KVKK değerlendirmesi yaparak belirlemeleri gerekecektir. Bu bağlamda aşağıdaki ilkelerin de dikkate alınması oldukça sağlıklı sonuçlara kapı aralayacaktır.

 • Temel hak ve özgürlükler çiğnenmemelidir,
 • Tercih edilen yöntem bakımından veri işleme ile amacın birbiri ile uyuşması gerekmektedir,
 • Biyometrik ve genetik veri işlemenin ulaşılmak istenen amaç için gerekli olmalıdır,
 • Veri işleme sırasında amaç ve araç arasında orantı bulunmalıdır,
 • Açık rızanın gerektiği durumlarda rızanın alnımış olması gerekir.

Bu detaylara dikkat ederek genetik ve biyometrik verilerin işlenmesini sağlayan işletmelerin KVKK ile alakalı herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacakları açıktır.

Biyometrik veya Genetik Verisi İşlenen Kişilerin KVKK Kapsamında Hakları Nelerdir?

KVKK kapsamında veri sahibinin kendi bilgi ve verilerine yönelik sahip olduğu pek çok hak vardır. Bu haklar aşağıdaki şekilde olup KVKK tarafından tanındığından kısıtlanamaz.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediği ile alakalı bilgi alma,
 • İşlenmiş kişisel verilerle alakalı bilgi isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bu amaç doğrultusunda bir işleme olup olmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin ulusal ve uluslararası alanda aktarıldığı kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenmesinde bir hatanın mevcudiyeti halinde hatanın düzeltilmesini ve düzeltmenin de 3. taraflara bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması nedeniyle verilerin silinmesi veya yok edilmesini talep ederek bu durumun 3. taraflara da bildirilmesini isteme,
 • Kişisel veri işleme neticesinde bir zarar ya da olumsuzluğun ortaya çıkıp çıkmadığını öğrenme,
 • Kişisel veri işleme nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların tazmin edilmesini isteme.

Siz de bir veri sahibi olarak bu haklardan faydalanabileceğinizi unutmamalısınız.