ISO-27001 BGYS

Bilişim teknolojilerindeki yaşanan kayda değer gelişmeler, bilginin bu teknolojiler sayesinde üretilmesi, işlenmesi, kullanılması ve paylaşılmasının çok kısa süreler içerisinde gerçekleşebilmesi, buna paralel olarak da bilgi güvenliği ve kontrolü konularını en üst seviyede bulundurmayı zorunlu kılmaktadır.

 

Bilgi güvenliği risklerinin tespit edilerek bilgi güvenliğinin sağlanmasında, yönetimi de işin içerisine katarak bilgi teknolojileri alanında yatırım yapmak, korunma amaçlı birçok teknolojileri, ISO 27001 gibi standartlar kapsamında bilgi güvenliği yönetim sisteminin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması büyük önem arz eder.

 • Giriş
 • ISO’nun Tarihçesi
 • ISO 27000 Ailesi
 • ISO 27001 Standart Maddeler
 • ISO 27001 Standardı Kapsamında Risk Yönetimi
 • ISO 27001 Ek-A Kontrol Maddeleri
 • Bilgi Güvenliği Nedir?
 • Bilgi Güvenliği Nedir?
 • ISO 27001 Kimi ilgilendirir?
 • ISO/IEC 27001 İle ilgili Terim ve Kavramlar konularında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Çalışanlar arasında, bilginin korunması konusunda farkındalık sağlama,
 • Bilgi güvenliği süreçleri sürekli değerlendirme,
 • Performans sürekli izlendiği için sistemin gelişimi,
 • Bilgi güvenliğine yönelik faaliyetler, süreç ve dokümantasyon çalışmaları sağlama,
 • Bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları sürekli kontrol altında tutulacağından, sistem, bilgisayar destekli tehdit ve tehlikelerden de koruma sağlama,
 • Kuruluşta bilginin korunmasını sağlama,
 • Bilgi varlıklarının olası saldırılara ve kötü niyetli kullanıma karşı korunma sağlama,
 • Kuruluşun faaliyet sürekliliğini sağlama,
BA Teknoloji olarak, yeni Cisco Certified CyberOps Associate sertifika programı ile sizlere, güvenlik operasyon merkezlerinde (SOCs) ekibin bir parçası olarak siber güvenlik olaylarını önlemek, tespit etmek, analiz etmek ve yanıtlamak için ihtiyaç duyulan temel becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim imkanı sunmaktayız.
Mesaj Gönder
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?