GDPR Eğitimi

Ülkemizde kişisel veriler alanında en önemli adım; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile atılmıştır. Kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması açısından, idari ve teknik tedbirlerin bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Dersimizde bu bakış açısı ile planlanmıştır.

 

Bu eğitim sonunda katılımcılar; hem kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin hem de veri işleyen konumundaki veri sorumlularının hakları, yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 • KVKK’ya Giriş
 • Tarihçe ve Mevzuat
 • KVKK Kapsamında Genel Bilgiler
 • Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri Ayrımı
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması
 • Veri Sorumlusunun İdari Yükümlülükleri
 • Veri Sorumlusunun Teknik Yükümlülükleri
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Yaptırımlar
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki kavramlara, tanımlara ve düzenlemelere hâkim olacaksınız.
 • Kişisel Verileri işlenen bireyler olarak haklarınız hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Veri Sorumlusu konumundaki tüzel ve gerçek kişilerin yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • KVKK dışındaki kişisel verilerle ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
BA Teknoloji olarak, yeni Cisco Certified CyberOps Associate sertifika programı ile sizlere, güvenlik operasyon merkezlerinde (SOCs) ekibin bir parçası olarak siber güvenlik olaylarını önlemek, tespit etmek, analiz etmek ve yanıtlamak için ihtiyaç duyulan temel becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim imkanı sunmaktayız.
Mesaj Gönder
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?